تاریخ : 1401,چهارشنبه 19 مرداد20:46
کد خبر : 440737 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

تصاویر| خشکسالی بی سابقه در اروپا

خشکسالی که بخش زیادی از اتحادیه اروپا را سوزانده است، بدترین خشکسالی از قرن شانزدهم تاکنون است.