تاریخ : 1401,پنجشنبه 20 مرداد02:04
کد خبر : 440788 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد مهندسی ۹۳

پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد مهندسی ۹۳

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه پاسخنامه تشریحی کنکور ارشد مهندسی ۹۳ آمده است.

این فایل را ازدانلودکنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.