تاریخ : 1401,یکشنبه 23 مرداد04:45
کد خبر : 440951 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

بزرگترین فرش گل جهان در بلژیک

پایتخت کشور بلژیک هر دو سال یکبار میدان اصلی خود را با فرشی از گل‌های بگونیا و کوکب می‌پوشاند تا آغازگر جشنواره گل باشد.