تاریخ : 1401,یکشنبه 23 مرداد04:48
کد خبر : 440952 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

میگن مصی دنبال سوراخ موشه

یک کاربر طی توئیتی نوشت: حمله با چاقو به سلمان رشدی در نیویورک میگن مسیح دنبال سوراخ موشه