تاریخ : 1401,یکشنبه 23 مرداد04:58
کد خبر : 440956 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

چرا رسانه‌های تحت مدیریت این سه نفر عزا گرفته‌اند

عبدالله گنجی فعال رسانه ای در توئیتی نوشت: رسانه های تحت مدیریت و حمایت مالی این سه نفر، سه روز است عزا گرفته و دهها گزارش و مصاحبه تولید کرده اند که رهبری در ایران قرار است موروثی شود. ظاهرا خودشان با دموکراسی مستقیم در میدان آتن با نظارت جناب ارسطو انتخاب شده اند