تاریخ : 1401,دوشنبه 24 مرداد02:54
کد خبر : 441058 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

سیاست خارجی دولت وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در سال اول خود اثبات کرد که سیاست خارجی اش وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» محمد جمشیدی افزود: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سال اول خود اثبات کرد که سیاست خارجی اش وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست.

جمشیدی اظهار داشت: سیاست همسایگی رئیسی منجر به رشد چشمگیر تجارت خارجی، رکورد زنی در ترانزیت، عضویت در سازمان‌های عمده منطقه‌ای و توافقاتی در حوزه مالی و بانکی شده است که زمین بازی را تغییر می‌دهند.

وی تاکید کرد: این تغییر پارادایمی به سمت چندجانبه گرایی اقتصادی که مبتنی بر مفهوم استراتژیک خنثی سازی تحریم‌هاست، جواب داده است.