تاریخ : 1401,دوشنبه 24 مرداد20:26
کد خبر : 441124 - سرویس خبری : صوت و فیلم

فیلم| علامه ایرانی که فیلسوفان جهان را به چالش کشید

علامه محمد تقی جعفری از جملهٔ مفسران نهج البلاغه، فقیهان، عارفان، فیلسوفان معاصر ایران بود.