تاریخ : 1401,دوشنبه 07 شهريور04:37
کد خبر : 442448 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه هومون ۱

جزوه هومون ۱

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه هومون ۱ آمده است.

این فایل را ازدانلودکنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.