تاریخ : 1401,دوشنبه 07 شهريور04:48
کد خبر : 442449 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه مکانیک پرواز

جزوه مکانیک پرواز

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه  مکانیک پرواز آمده است.

این فایل را ازدانلودکنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.