تاریخ : 1401,یکشنبه 13 شهريور03:58
کد خبر : 443027 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه تاسیسات و تجهیزات شهری

جزوه تاسیسات و تجهیزات شهری

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،  در ادامه دانلود جزوه تاسیسات و تجهیزات شهری آمده است.

این فایل را ازدانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.