تاریخ : 1401,یکشنبه 13 شهريور04:05
کد خبر : 443029 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه سه آفت مهم برنج

جزوه سه آفت مهم برنج

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،  در ادامه دانلود جزوه سه آفت مهم برنج آمده است.

این فایل را از دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.