تاریخ : 1401,جمعه 15 مهر01:09
کد خبر : 446026 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

افزایش حقوق شامل دانشجو معلمان‌می شود؟

با توجه به عدم تغییر حداقل حقوق در لایحه ارسالی دولت، این افزایش حقوق در صورت اعمال در حکم دانشجومعلمان صرفا تفاوت تطبیق آنها را کاهش داده و هیچ تاثیر در مبلغ کلی حکم  آنان ندارد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» با توجه به عدم تغییر حداقل حقوق در لایحه ارسالی دولت، این افزایش حقوق در صورت اعمال در حکم دانشجومعلمان صرفا تفاوت تطبیق آنها را کاهش داده و هیچ تاثیر در مبلغ کلی حکم  آنان ندارد.

ضمنا ممکن است بحث حد اقل حقوق را پیش بکشند و افزایشی شامل حال دانشجو معلمان نشود.