تاریخ : 1401,پنجشنبه 19 آبان23:10
کد خبر : 450054 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

ویژه نامه نشریه دانشجویی « بی تعارف » منتشر شد+دانلود

شماره جدید نشریه سیاسی « بی تعارف »، ویژه نامه ۱۳ آبان، انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره جدید نشریه سیاسی « بی تعارف »، ویژه نامه ۱۳ آبان، انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) منتشر شد.

مدیر مسئول: هدیه گیاه تازه

سردبیر: رقیه خادم نیا

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه(دانلود) بخوانید.

شماره جدید نشریه سیاسی « بی تعارف »، ویژه نامه ۱۳ آبان، انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) منتشر شد.