تاریخ : 1401,پنجشنبه 19 آبان23:22
کد خبر : 450055 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

انتشار هفتمین شماره نشریه دانشجویی « صارم »+دانلود

هفتمین شماره نشریه دانشجویی « صارم » بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هفتمین شماره نشریه دانشجویی « صارم » بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شد.

مدیر مسئول: سید رسول حسینی نیا

سردبیر: محمد عسکری کرمانی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

هفتمین شماره نشریه دانشجویی « صارم » بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شد.