تاریخ : 1401,یکشنبه 29 آبان15:01
کد خبر : 451028 - سرویس خبری : یادداشت

علی خضریان؛

انسداد مضاعف اصلاح‌طلبان

‏سرنوشت اصلاح‌طلبان در آینده نیز به موضع و عملکرد امروزشان در قبال وقایع این روزها گره خورده است. لذا آنان که همراهی با رادیکالیسم را در بستر دوقطبی سازی اجتماعی و در نهایت یک پروژه انتخاباتی تحلیل می‌کنند، در حقیقت از دست دادن همین امکان حداقلی خود را به تماشا نشسته‌اند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از علی خضریان*/// مرور رفتار اصلاح طلبان در دوماه اخیر، حاکی از شواهد متعددی است که نشان‌دهنده همراهی این جریان با کسانی است که توأمان با اقدام علیه ایرانیت و اسلامیت، دچار رادیکالیسم مضاعف شده‌اند. رفتاری که از مهمترین پیامدهای آن، انسداد مضاعف در اقدام و انتخاب‌های ناگزیر در عرصه سیاسی است.

‏تجربه عینی اصلاح‌طلبان در همراهی با رادیکال‌ها نشان می‌دهد که این راهبرد نه‌تنها موجب پیشبرد اهدافشان نشد؛ بلکه از موضع عبور از خاتمی و رفراندوم، ناچار به پذیرش پدرخواندگی اکبر هاشمی رفسنجانی شدند، که روزگاری با برچسب عالیجناب سرخپوش به‌دنبال حذف او از صحنه سیاست بودند.

‏وضعیتی که باعث شد تا اصلاح‌طلبان بعد از یک تجربه رادیکالیسم در دوران دوم خرداد و همچنین در انتخابات سال ۱۳۸۸، به انتخاب ناگزیر ترکیبی از افراد جریان رقیب همچون علی‌اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و علی لاریجانی برسند که زمانی درصد مخالفت با ایشان معیاری برای سنجش اصلاح‌طلبی بود!

‏سرنوشت اصلاح‌طلبان در آینده نیز به موضع و عملکرد امروزشان در قبال وقایع این روزها گره خورده است. لذا آنان که همراهی با رادیکالیسم را در بستر دوقطبی سازی اجتماعی و در نهایت یک پروژه انتخاباتی تحلیل می‌کنند، در حقیقت از دست دادن همین امکان حداقلی خود را به تماشا نشسته‌اند.

*نماینده مجلس