تاریخ : 1401,چهارشنبه 02 آذر22:31
کد خبر : 451551 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره دویست و پنجاه ویکم نشریه دانشجویی « فتح» منتشر شد +دانلود

شماره دویست و پنجاه ویکم نشریه گفتمان انقلاب اسلامی « فتح» بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره دویست و پنجاه ویکم نشریه گفتمان انقلاب اسلامی « فتح» بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

دراین ویژه نامه نماز جمعه به موضوعاتی همچون سکوت غیر ملی ورزشکاران و انقلابی برای همه جهانیان، پرداخته شده است.

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.