تاریخ : 1401,چهارشنبه 02 آذر22:39
کد خبر : 451552 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی «سمعک» منتشر شد +دانلود

صدو هفتادو پنجمین شماره از هفته نامه «سمعک» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ صدو هفتادو پنجمین شماره از هفته نامه «سمعک» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند منتشر شد. در این شماره از نشریه به موضوعات نخبه پروری و اهمیت حضور نخبگان، نسلی بدون سازماندهی وافشاگری علیه فتنه و نیز توان پهبادی ایران پرداخته شده است.

مدیر مسئول: علی نوروزی

سردبیر: فاطمه محمدزاده

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

 «سمعک»