تاریخ : 1401,چهارشنبه 02 آذر23:05
کد خبر : 451554 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

بیست و دومین شماره نشریه دانشجویی «خط ۵۷» منتشر شد +دانلود

شماره بیست و دوم نشریه دانشجویی «خط ۵۷» بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده علامه طباطبائی (ره) منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره بیست و دوم نشریه دانشجویی «خط ۵۷» بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) منتشر شد.

مدیر مسئول: علی نوابی

سردبیر: علی اصغر بهشتی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

دانشگاه علامه طباطبائی (ره)