تاریخ : 1401,پنجشنبه 03 آذر15:59
کد خبر : 451626 - سرویس خبری : ورزشی

فیلم| انیمیشن جالب از مسابقه فوتبال تیم منتخب مقاومت و حقوق بشر آمریکایی!

انیمیشنی زیبا درباره پیروزی متحد مقاومت در برابر منتخب حقوق بشر در قالب مسابقه فوتبال.