تاریخ : 1401,شنبه 05 آذر18:09
کد خبر : 451799 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانشگاه معارف برای انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی فراخوان داد

دانشگاه معارف اسلامی به مناسبت روز دانشجو برای انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی، فراخوان داد. دانشجویان برای شرکت در این فراخوان تا ۸ آذر ۱۴۰۱ فرصت دارند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، دانشگاه معارف اسلامی اعلام کرد، به مناسبت روز دانشجو در نظر دارد از دانشجویان ممتاز علمی (آموزشی و پژوهشی) و فعال در عرصه‌های فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو تجلیل به عمل آورد.

همچنین علاوه بر تقدیر از دانشجویان ممتاز علمی و فرهنگی، در این دوره از دانشجویان فعال فرهنگی نیز به صورت جداگانه، تقدیر به عمل خواهد آمد.

تذکرات مهم

۱ انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی براساس «شیوه نامه انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی» خواهد بود.

شیوه نامه انتخاب دانشجوی ممتاز علمی فرهنگی

۲ آخرین فرصت زمان ارسال فرم و مستندات آن تا تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱ است.

۳ جهت شرکت در فراخوان، تا تاریخ مذکور، با استفاده از لینک‌های ارائه شده نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

۴ فایل مدارکی که به صورت الکترونیکی است. باید صورت اسکن شده و واضح (با وضوح حداقل ۲۰۰) باید ارسال گردد. بدیهی است فایل‌های مخدوش و ناخوانا از روند داوری حذف خواهند شد.

۵ به فرم‌های ناقص و ارسالی پس از ۸ آذرماه ۱۴۰۱ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶ دانش آموخته‌هایی که از تاریخ فراخوان قبلی (۱۰ آذر ۱۴۰۰) به بعد، دانش آموخته شده‌اند، می‌توانند صرفاً در این فراخوان شرکت نمایند و برای سال‌های بعد امکان شرکت در فراخوان را ندارند.

۷ امکان شرکت برای دانشجویانی که معدل کل آنها کمتر از ۱۷ و تعداد واحد گذرانده شده (اصلی، تخصصی و اختیاری) کمتر از ۸ واحد است، مقدورنیست.

۸ در مواردی که امکان ارسال الکترونیکی مستندات (مانند کتاب) مقدر نیست، به صورت پستی (پست ویژه) یا تحویل حضوری اقدام نمائید. حتماً در بند مربوطه ذکر شود که مستند به صورت پستی یا تحویل حضوری ارسال خواهد شد.