تاریخ : 1401,یکشنبه 06 آذر21:45
کد خبر : 451973 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

چرا مردمو از اراجیف تحلیلی تون کم نصیب می‌کنید آخه؟

کاربری طی توئیتی نوشت: که گفتین برد عربستان مقابل آرژانتین حاصل سالها اصلاحات و زیر ساخت بن سلمانه! چرا کم تحلیل میکنید آقایان اصلاح طلب؟ چرا مردم و از اراجیف تحلیلی تون کم نصیب میکنید آخه؟