تاریخ : 1401,یکشنبه 13 آذر15:11
کد خبر : 452695 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی برگزار می شود

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی با عنوان «آموزش عالی آینده را چگونه تصور می‌کنید؟» توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌ شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی با عنوان «آموزش عالی آینده را چگونه تصور می‌کنید؟» به همت گروه آینده پژوهی و نظریه پردازی در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

در راستای راه اندازی شبکه متخصصان آموزش عالی توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی روز یکشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل مؤسسه برگزار می‌شود.

در این گردهمایی مهمترین کلان روندها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی که در آینده دانشگاه‌ها، نظام آموزش عالی و علم و فناوری ایران اثر گذارند و مهمترین مشخصه‌های دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی آینده در سیاستگذاری، مدیریت، برنامه ریزی، ارزیابی و اثربخشی اجتماعی با حضور صاحبنظران این عرصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.