تاریخ : 1401,یکشنبه 02 بهمن15:53
کد خبر : 458697 - سرویس خبری : آخرین اخبار زنان

فیلم| دانشجوی مادر نخبه با سه فرزند در جلسه با وزیر علوم

دانشجوی مادر نخبه با سه فرزند در جلسه وزیر علوم با نخبگان: دانشگاه های ما دوست دار مادران نیستند، هرچه تلاش کردم در دانشگاه شریف فضایی برای حضور مادران دانشجو همراه با فرزندانشان تعبیه نشد.