تاریخ : 1401,پنجشنبه 06 بهمن11:42
کد خبر : 459211 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۶ بهمن ماه

موج اعتصاب و آشفتگی اقتصادی از اروپا و آمریکا تا کانادا، تحصیل در تعطیلات! ، من امنیت ندارم، مدارس پول مردم را پس بدهند، تیتر برخی روزنامه های پنجشنبه ۶ بهمن ماه است.