تاریخ : 1401,دوشنبه 10 بهمن00:25
کد خبر : 459634 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

هفتمین شماره نشریه دانشجویی « روشنا »منتشر شد+ دانلود

شماره هفتم گاهنامه دانشجویی « روشنا » تشکل اسلامی دانشجویان مستقل منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره هفتم گاهنامه دانشجویی  « روشنا » تشکل اسلامی دانشجویان مستقل منتشر شد.

مدیر مسئول: زینب صیادی

سردبیر: مهسا زینلی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریه روشنا