تاریخ : 1401,سه شنبه 11 بهمن17:01
کد خبر : 459864 - سرویس خبری : خبرنامه

رضا پهلوی با آیت الله سیستانی تماس گرفت؟/ ماجراهای دنباله‌‌دار توهمات ربع پهلوی

رضا پهلوی به‌تازگی در توئیتی نوشته است شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر دیدار یا تماس او با آیت‌الله سیستانی نادرست و کذب است!

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رضا پهلوی به‌تازگی در توئیتی نوشته است شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر دیدار یا تماس او با آیت‌الله سیستانی نادرست و کذب است!

رضا پهلوی به‌تازگی در توئیتی نوشته است شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر دیدار یا تماس او با آیت‌الله سیستانی نادرست و کذب است!

مشخص نیست آیا این شایعه را نزدیکان وی بر سر زبان‌ها انداختند که مدعی حمایت نجف از او شوند یا خیر، اما بهتر است شازده فکر چنین اقدامی هم از سر دور کند.

رضا پهلوی با آیت الله سیستانی تماس گرفت؟/ ماجراهای دنباله‌‌دار توهمات ربع پهلوی