تاریخ : 1401,پنجشنبه 04 اسفند19:57
کد خبر : 462449 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

نهمین شماره جدید نشریه دانشجویی « نقطه جوش »منتشر شد+ دانلود

شماره نهم گاهنامه سیاسی « نقطه جوش » انجمن اسلامی دانشجومعلمان مستقل پردیس امام سجاد علیه السلام بیرجند منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره نهم گاهنامه سیاسی « نقطه جوش » انجمن اسلامی دانشجومعلمان مستقل پردیس امام سجاد علیه السلام بیرجند منتشر شد.

مدیرمسئول:زهرا ده‌سـلمی

سردبیر:مهدیه صادقی بخی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

 « نقطه جوش »