تاریخ : 1401,دوشنبه 08 اسفند00:46
کد خبر : 462739 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه حالت خطای دایمی

جزوه حالت خطای دایمی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه حالت خطای دایمی آمده است.

این فایل را ازدانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.