تاریخ : 1401,یکشنبه 14 اسفند00:57
کد خبر : 463439 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی « بی تعارف »منتشر شد+ دانلود

شماره شصت وپنجم ماهنامه سیاسی « بی تعارف » انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره شصت وپنجم ماهنامه سیاسی « بی تعارف » انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.

مدیرمسئول: هدیه گیاه تازه

سردبیر: رقیه خادم نیا

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره شصت وپنجم ماهنامه سیاسی « بی تعارف » انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.