تاریخ : 1401,یکشنبه 14 اسفند03:22
کد خبر : 463454 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه فیزیک هالیدی ۲

جزوه فیزیک هالیدی ۲

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه فیزیک هالیدی ۲ آمده است.

این فایل را از دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.