تاریخ : 1401,جمعه 19 اسفند00:04
کد خبر : 463976 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره بیستم نشریه دانشجویی « دادگر »منتشر شد+ دانلود

شماره بیستم نشریه حقوقی، سیاسی « دادگر »، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره بیستم نشریه حقوقی، سیاسی « دادگر »، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) منتشر شد.

مدیرمسئول و سردبیر: علیرضا کریم خانی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریه