تاریخ : 1402,یکشنبه 31 ارديبهشت02:39
کد خبر : 470812 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه مبانی کامپیوتر

جزوه مبانی کامپیوتر

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه مبانی کامپیوتر آمده است.

این فایل را ازدانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.