تاریخ : 1402,سه شنبه 02 خرداد15:14
کد خبر : 471142 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی «خاکستری» منتشرشد+ دانلود

شماره بیست ونهم نشریه دانشجویی «خاکستری» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره بیست ونهم نشریه دانشجویی «خاکستری» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل منتشر شد.

مدیرمسئول: سکینه رضوی

سردبیر: فاطمه شاکری

جرئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

شماره بیست ونهم نشریه دانشجویی «خاکستری» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل منتشر شد.