تاریخ : 1402,یکشنبه 07 خرداد01:37
کد خبر : 471599 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

جزییات راه‌اندازی مراکز سنجش مهارت دانشگاه آزاد اعلام شد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای، جزییات تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» محمدمهدی طهرانچی روز شنبه بخشنامه «نحوه تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای دانشگاه» را به روسای استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

وی در این بخشنامه تأکید کرد: این بخشنامه به منظور گسترش شایستگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ارتقای توان خوداشتغالی و کارآفرینی متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی ابلاغ شده است.

ازجمله اهداف تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای دانشگاه، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی، افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه، بررسی و تدوین شاخص ها و استانداردهای سنجش مهارت، مهارت آموزان و سنجش صلاحیت حرفه ای آزمونگران و ناظران و سایر متقاضیان، ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با نقش ها و کارکردهای شغلی و... است.

ارکان تصمیم گیری و اجرایی برای تحقّق سیاست ها و اهداف این آیین نامه عبارت است از شورای سیاستگذاری امور مراکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای، کمیته های تخصصی، اداره کل راهبری مراکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای و مرکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای.

بخشنامه نحوه تأسیس و راه اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای دانشگاه که به تفصیل در اختیار واحدها و مراکز دانشگاهی قرار گرفته، شامل مواردی از جمله تعاریف، وظایف ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی، وظایف اداره کل راهبری مراکز سنجش مهارت و صلاحیت های حرفه ای، وظایف کمیته های تخصصی، وظایف مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای، ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری و کمیته های تخصصی چهارگانه، ساختار تشکیلاتی، فرآیند تأسیس، راه اندازی، اعتبارسنجی و ارتقای مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای است.