تاریخ : 1402,دوشنبه 08 خرداد00:56
کد خبر : 471745 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

شیوه‌نامه نقل‌ و انتقال معلمان ابلاغ شد

شیوه‌نامه نقل‌‌ و انتقال کارکنان رسمی و پیمانی متقاضی انتقال دائم و موقت ابلاغ شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» شیوه‌نامه نقل‌وانتقال کارکنان رسمی و پیمانی متقاضی انتقال دائم و موقت برون‌استانی با تأکید بر بهبود توازن نیروی انسانی در مناطق مبدأ و مقصد و سایر ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ شد.

براساس این بخشنامه، فرایند نقل‌ و انتقال درون استانی در راستای عدم تمرکز و رعایت مصالح و مقتضیات منطقه‌ای و استانی، ضوابط و اجرای فرآیند نقل‌وانتقال درون استانی سال تحصیلی آینده با تأکید بر رعایت اصول و ضوابط کلی حاکم بر این دستورالعمل و دستورالعمل توسعه سنواتی ساماندهی نیروی انسانی و لزوم حفظ و بهبود توازن نیروی انسانی به تفکیک (اداره/ گروه رشته/ جنسیت) بین مناطق مبدأ و مقصد به کارگروه توسعه مدیریت اداره کل استان تفویض می‌ شود.

فرایند نقل‌ و انتقال برون استانی سال تحصیلی آینده با توجه به شرایط متقاضیان و لیست فصلی امتیازات تائید شده آنان و بر اساس جداول تراز نیروی انسانی ادارات به تفکیک (اداره/ گروه رشته/ جنسیت) و با رعایت دستورالعمل توسعه سنواتی ساماندهی نیروی انسانی طبق ضوابط این دستورالعمل و مطابق جدول زمان‌بندی پیوست اجرا می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، برای انتقال دائم دارا بودن حداقل چهار سال سنوات خدمت تجربی و برای انتقال موقت دارا بودن حداقل یک سال سنوات خدمت تجربی مشروط به رعایت تراز نیروی انسانی منطقه و استان ضرورت دارد.

متقاضیان انتقال باید اطلاعات و تکمیل فرم امتیازبندی را براساس راهنمای تعبیه‌شده در سامانه my.medu.ir انجام دهند. پذیرش درخواست‌های خارج از سامانه و یا پس از مهلت تعیین‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران و بخشنامه ۴۶/۷۱۰ مورخ ۲ آذر۱۳۹۹ انتقال دائم به کلان‌شهر‌های اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، قم، کرج و مشهد ممنوع بوده و صرفاً درخواست مأموریت انتقال موقت متقاضیان قابل بررسی است، متقاضیان انتقال به این شهر‌ها مجاز به ارائه درخواست انتقال موقت هستند.

همچنین برخورداری از تسهیلات خروج از کلان‌شهرها، منوط به ارائه درخواست کتبی جداگانه است.

نقل‌ و انتقال درون و برون‌استانی صرفاً در بازه زمانی ۱۰ خرداد تا ۱۵ تیر انجام می‌شود.