تاریخ : 1402,شنبه 13 خرداد13:24
کد خبر : 472252 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دروس جبرانی و بالا بردن میانگین کل نمرات

میز دانشجو در این قسمت به دروس جبرانی و بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیم‌سال‌های مشروطی می‌پردازد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، میز دانشجو در این قسمت به دروس جبرانی و بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیم‌سال‌های مشروطی می‌پردازد.

دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که تمام دروس دوره را گذرانده‌اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال‌های مشروطی خود می‌توانند در زمان پایان دوره برای دانشجویان کاردانی حداقل ۱۴ واحد از درس‌های نظری را که نمره کمتر از ۱۲ اخذ کرده‌اند در یک نیم‌سال تکرار کنند و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف ۲۰ واحد درسی از درس‌های نظری که نمرات آن‌ها کمتر از ۱۲ باشد در دو نیم سال تکرار کنند، به شرط اینکه مدت تحصیل آنان با محاسبه این مدت از سقف مجاز دور تجاوز نکند.

در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل می‌شوند و حداکثر ۲ درس نظری به میزان حداکثر ۴ واحد از دروس جبرانی را می‌توان به صورت معرفی به استاد گذراند، حتی اگر قبلا از ماده ۲۰ آیین نامه یعنی دروس معرفی به استاد استفاده کرده باشید.

نمره دریافت شده هر درس اگر بالاتر از نمره کسب  شده قبلی باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمره قبلی حذف می‌شود.

نمره بالاتر جایگزین مناسب پایین می‌شوند در صورتی که با محاسبه‌ نمرات میانگین نیمسال مشروطی به حداقل ۱۲ برسد، کلمه مشروط از کارنامه آزمون نیمسال دانشجو حذف می‌شود. این نمرات در کارنامه نیمسال جبران دانشجو بدون تعیین میانگین و منحصرا به منظور کنترل ثبت می‌شود. (همچنین اگر نوع دریافت شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه ثبت خواهد شد ولی حذف و بالااثر می‌شود.)

*نکته:

دروس عملی و کارگاهی را نمی‌توان در نیم‌سال جبرانی تکرار کرد.

فقط دروس نظری  را که وضعیت نمره آن عادی  باشد، می‌توان در نیم‌سال  جبرانی تکرار کرد.

بنابراین این دروسی مانند:  پیش نیاز دانشگاهی ، وصایای حضرت امام(ره) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی که از دوره را که بر اساس رای کمیته انضباطی در نامه مردودی کسب شده باشد (بر اثر تقلب) قابل تکرار نیست.