تاریخ : 1402,چهارشنبه 17 خرداد01:55
کد خبر : 472456 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

ضوابط پذیرش دانشجوی بدون آزمون ارشد اعلام شد

آزمون‌های پایانی هر نیمسال دانشجویان آموزش‌های الکترونیکی (مجازی) برای رشته‌های دوره مجازی دانشکدگان فارابی در هشت شهر، قم - تهران - اصفهان- شیراز - مشهد- اهواز -کرمانشاه و تبریز به طور همزمان برگزار می‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، آزمون‌های پایانی هر نیمسال دانشجویان آموزش‌های الکترونیکی (مجازی) برای رشته‌های دوره مجازی دانشکدگان فارابی در هشت شهر، قم - تهران - اصفهان- شیراز - مشهد- اهواز -کرمانشاه و تبریز به طور همزمان برگزار می‌شود.

‌برای رشته‌های محل تحصیل «پردیس فارابی - قم»، «دانشکده معارف و اندیشه اسلامی» و «دانشکده الهیات و معارف اسلامی» رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی است.

همچنین دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بر اساس توافق انجام شده بین دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا-پردو واقع در شهر ایندیاناپولیس کشور آمریکا با شرایط زیر برگزار خواهد شد.

در نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حداکثر ۱۰ نفر در رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) برای تحصیل در این دوره پذیرفته خواهند شد.

پذیرش دانشجو در این دوره به صورت نیمه متمرکز (معرفی سه برابر ظرفیت هر رشته از سوی سازمان سنجش از میان متقاضیان دارای معدل کل ۱۴ (چهارده) یا بالاتر در مقطع کارشناسی و انجام مصاحبه حضوری توسط دانشگاه تهران) خواهد بود.

در صورت رعایت تمامی ضوابط اعلام شده از سوی دو دانشگاه، دانش آموختگان این دوره دو مدرک جداگانه از دو دانشگاه دریافت خواهند کرد.

مدت دوره فوق به طور معمول دو و نیم سال تحصیلی (شامل پنج نیمسال تحصیلی) است که دو نیم سال اول در دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و سه نیم سال بعد در دانشگاه ایندیانا-پردو در کشور آمریکا برگزار خواهد شد و در مدت تحصیل دانشجویان در ایران دروس به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد.

در صورت نیاز دانشجویان برای شرکت در کلاس‌های تقویت زبان انگلیسی به دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران معرفی خواهند شد. 

در پایان سال اول تحصیل دانشجویان به شرط گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی و احراز حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ در هر درس و کسب حداقل نمره ۷۹ در آزمون تافل ( IBT) یا حداقل نمره ۵/۶ در آزمون IELTS مجوز رفتن به دانشگاه ایندیانا-پردو را دریافت خواهند کرد. بر اساس توافق بین دو دانشگاه این دانشجویان نیازی به شرکت در آزمون GRE نخواهند داشت. 

از مجموع واحدهای گذرانده شده در دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تعداد ۱۲ واحد با هماهنگی دانشگاه ایندیانا-پردو قابل انتقال به آن دانشگاه خواهد بود. بدیهی است که تمامی واحدهای گذرانده شده در دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه تهران احتساب خواهد شد.

تعریف، راهنمایی و ارزیابی پروژه کارشناسی ارشد دانشجویان این دوره ها بصورت مشترک توسط اساتید دو دانشگاه انجام خواهد گرفت. 

پس از اتمام تحصیل در دانشگاه ایندیانا-پردو، دانشجویان مؤظف به بازگشت به ایران و تکمیل مراحل فراغت از تحصیل در دانشگاه تهران هستند.

تا زمانی که مراحل فراغت از تحصیل در دانشگاه تهران به طور کامل انجام نشده است، دانشجویان از هیچ یک از دو دانشگاه مدرکی دریافت نخواهند کرد. 

دانشجویانی که نمره تافل ( IBT) آنها در هنگام عزیمت به آمریکا بین ۷۹ و ۹۹ و یا نمره IELTS آنها بین ۶/۵ و ۷ است باید در نخستین نیم سال تحصیلی در آمریکا در آزمون تعیین سطح زبان شرکت کنند. بر اساس نتیجه آزمون تعیین سطح، این دانشجویان ممکن است ملزم به شرکت در یک یا چند کلاس زبان انگلیسی در آن دانشگاه شوند.

دانشجویانی که نمره تافل ( IBT) آنها ۱۰۰ یا بالاتر و یا نمره IELTS آنها ۷/۵ یا بالاتر است از شرکت در آزمون تعیین سطح زبان و گذراندن کلاس‌های زبان انگلیسی معاف خواهند بود. 

هزینه دوره در مدتی که دانشجویان در داخل کشور مشغول به تحصیل هستند به صورت ریالی و معادل شهریه دانشجویان پردیس های خودگردان دانشگاه تهران در رشته و مقطع مشابه و با همان سازوکار (ترکیب شهریه های ثابت و متغیر) محاسبه و دریافت خواهد شد.

هزینه دوره در مدت تحصیل در دانشگاه ایندیانا-پردو توسط آن دانشگاه بصورت دلاری و بر اساس ضوابط اعلام شده در سایت آن دانشگاه دریافت خواهد شد. 

دانشجویان این دوره که شرایط عزیمت به آمریکا را احراز کرده باشند از ۲۵ درصد تخفیف در شهریه عادی دانشجویان بین المللی (اعلام شده در سایت دانشگاه ایندیانا-پردو) برخوردار خواهند شد. این دانشجویان همچنین مجاز به ارائه درخواست برای استفاده از کمک هزینه‌های متعارف در قالب دستمزدهای دستیار آموزشی ( Teaching Assistant) و یا دستیار پژوهشی ( Research Assistant) بر اساس ضوابط دانشگاه ایندیانا-پردو خواهند بود.

در هر حال تصمیم‌گیری در مورد هر نوع کمک هزینه بطور کامل در اختیار دانشگاه ایندیانا-پردو خواهد بود و هزینه‌های مسافرت و اقامت در کشور آمریکا به طور کامل به عهده دانشجویان خواهد بود و دانشگاه ایندیانا-پردو تعهدی در خصوص تامین محل اقامت دانشجویان به عهده نخواهد داشت.

برآورد هزینه‌های اقامت در شهر ایندیاناپولیس به صورت روزآمد از طریق سایت دانشگاه ایندیانا-پردو قابل دسترسی است. 

دانشگاه ایندیانا-پردو ضمن معرفی دانشجویانی که شرایط اعزام به آمریکا را احراز کرده‌اند به یکی از کنسولگری‌های آن کشور در منطقه، هماهنگی لازم را برای اعطای ویزا به این دانشجویان به عمل خواهد آورد.

دانشجویانی که احیاناً به دلیل عدم اعطای ویزا از سوی دولت آمریکا موفق به عزیمت به آن کشور نمی‌شوند (به شرط آنکه تعمدا اقدامی که به عدم اعطای ویزا منجر می‌شود انجام نداده باشند) تحصیلات خود را در پردیس البرز دانشگاه تهران به پایان خواهند رساند (کلاس ها در دانشکده های فنی دانشگاه تهران تشکیل خواهند شد).این دانشجویان تنها مدرک پردیس البرز دانشگاه تهران را دریافت خواهند کرد. 

دانشجویان در مدت تحصیل در ایران تابع مقررات آموزشی دانشگاه تهران و در مدت تحصیل در دانشگاه ایندیانا-پردو تابع مقررات آموزشی آن دانشگاه خواهند بود.

شرایط بورسیه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به این صورت است که پذیرش دانشجویان در این دوره مستلزم قبولی در آزمون مصاحبه خواهد بود. بخشی از دوره تحصیلی دانشجویان بورسیه، در قالب فعالیت روزانه در مجموعه همراه اول خواهد بود که در مجموع در قالب فعالیت تمام وقت منظور شده و ما به ازای آن، حقوقی متناسب به این دانشجویان پرداخت خواهد شد. این دانشگاه در دوره های نوبت دوم فاقد خوابگاه است.