تاریخ : 1402,پنجشنبه 18 خرداد19:49
کد خبر : 472676 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه «صراط» منتشر شد+دانلود

شماره بیست و یکم گاهنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی «صراط» انجمن اسلامی دانشکده شریعتی منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره بیست و یکم گاهنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی «صراط» انجمن اسلامی دانشجویان، دانشکده شریعتی با موضوع «ویژه نامه حلقه فیلم انجمن اسلامی» منتشر شد.

مدیر مسئول و سردبیر: بهاره روزبهانی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریه صراط