تاریخ : 1402,یکشنبه 21 خرداد06:12
کد خبر : 472901 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه الاستومر

جزوه الاستومر

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه الاستومر آمده است.

این فایل را از دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.