تاریخ : 1402,دوشنبه 29 خرداد15:56
کد خبر : 473609 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه پی سازی

جزوه پی سازی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود پی سازی آمده است.

این فایل را از دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.