تاریخ : 1402,دوشنبه 29 خرداد17:04
کد خبر : 473610 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه خلاصه درس هیدرولیک

جزوه خلاصه درس هیدرولیک

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه خلاصه درس هیدرولیک آمده است.

این فایل را از دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.