تاریخ : 1402,سه شنبه 30 خرداد03:13
کد خبر : 473651 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه سینتیک و طراحی راکتور شیمیایی

جزوه سینتیک و طراحی راکتور شیمیایی

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه سینتیک و طراحی  راکتور شیمیایی آمده است.

این فایل را ازدانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.