تاریخ : 1402,سه شنبه 30 خرداد02:23
کد خبر : 473654 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه انتگرال خور

جزوه انتگرال خور

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه انتگرال خور آمده است.

این فایل را از دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.