تاریخ : 1402,دوشنبه 06 شهريور15:43
کد خبر : 480399 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره سیزدهم نشریه "مطالعات فقهی و حقوقی دانشگاه یزد" منتشر شد

شماره جدید نشریه "مطالعات فقهی و حقوقی دانشگاه یزد" منتشر شد.

به گزارش سرویس باشگاه نشریات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیزدهمین شماره نشریه "مطالعات فقهی و حقوقی دانشگاه یزد" منتشر شد.

صاحب امتیاز: انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

مدیر مسئول: علی قرقچیان

سردبیر: نرگس خلیلی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.