تاریخ : 1402,پنجشنبه 16 شهريور02:08
کد خبر : 481012 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

ششمین شماره گاهنامه "صراط" منتشر شد

ششمین شماره گاهنامه "صراط" انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منتشر شد.

به گزارش سرویس باشگاه نشریات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ششمین شماره گاهنامه "صراط" انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منتشر شد.

مدیر مسئول: امیر عباس دردانه

سردبیر: فاطمه احمدیان

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریه صراط