تاریخ : 1402,یکشنبه 26 شهريور20:52
کد خبر : 481957 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه صنعتی شریف

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با صدور احکامی جداگانه، «سرپرست معاونت دانشجویی» و «مدیر گروه مهندسی فضایی دانشکده مهندسی هوافضا» را منصوب کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،  رسول جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی محمود بهمن‌آبادی را از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ به عنوان «سرپرست معاونت دانشجویی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

همچنین جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی مریم کیانی را از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه مهندسی فضایی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.