تاریخ : 1402,چهارشنبه 29 شهريور05:50
کد خبر : 482250 - سرویس خبری : صوت و فیلم

برافراشتن قرآن در سازمان ملل توسط رئیسی +فیلم

رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با برافراشتن قرآن گفت: قرآن ابدی است و تا زمین، زمین است و زمان زمان، باقی است. آتش توهین حریف حقیقت نخواهد شد.