تاریخ : 1402,پنجشنبه 19 بهمن01:56
کد خبر : 495919 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه "مجله فناوری" منتشر شد.

ویژه نامه دهه فجر نشریه دانشجویی "مجله فناوری" دانشگاه پیام نور واحد کرج منتشر شد.

به گزارش سرویس باشگاه نشریات«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ویژه نامه دهه فجر گاهنامه کامپیوتر و فناوری اطلاعات "مجله فناوری" دانشگاه پیام نور واحد کرج منتشر شد.

مدیر مسئول و سردبیر: مرجان محمد تقی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.