تاریخ : 1402,سه شنبه 08 اسفند18:09
کد خبر : 497579 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه " هفت تیر" منتشر شد

ویژه نامه انتخاباتی نشریه دانشجویی " هفت تیر" دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

به گزارش سرویس باشگاه نشریات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره جدید ماهنامه سیاسی دانشجویی هفت تیر بسیج دانشجوئی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

مدیر مسئول: علی آزین

جانشین: امیر پارسا مهران زاد

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.