تاریخ : 1403,دوشنبه 21 خرداد15:56
کد خبر : 507350 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

خاتمی به دنبال امیال شخصی خود است!

بدنه جریان اصلاحات بر این باورند که در شرایط کنونی با توجه به نتایج نظرسنجی ها مبنی بر افزایش مشارکت، تحلیل و تخمین های اشتباه رادیکال های جریان اصلاحات آشکار شده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انتقاد از راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات و سیدمحمد خاتمی همچنان از سوی برخی چهره‌ها و رسانه های جریان اصلاح طلب طرح و بیان شده و تاکید می شود که رویه کنونی اصلاح طلبان بر اساس کنش واقع گرایانه نیست.

در همین زمینه روزنامه اصلاح طلب همدلی در مطلبی با بیان اینکه جبهه اصلاحات و محمد خاتمی بیش از آنکه به دنبال بهره‌جویی از ظرفیت‌های فعلی باشند در پی ارایه خواسته‌ها، امیال و شرایط بسیار مطلوب در زمانه کنونی هستند به بررسی راهبرد، شرایط و گزینه های اصلاح طلبان پرداخته و تاکید می کند در صورت تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب هیچ کدام در نهایت با اجماعی کلی جریان اصلاحات همراه نخواهند شد.

این روزنامه با انتقاد از خاتمی و جبهه اصلاحات و با بیان اینکه فرد سیاست‌مدار در میانه محدودیت‌های مختلف عیار واقعی خودش را به نمایش خواهد گذاشت، می‌نویسد:

به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت یکی از گزینه‌های مرتبط با جریان اصلاحات در این انتخابات تایید شود و در کارزار رقابت‌ها حاضر شود، گزینه‌ای که چندان اجماع کلی جریان اصلاحات را به همراه نخواهد داشت. ماننده چهره‌هایی که در گذشته تایید شدند و توان جمع کردن آرای حتی درون جریان اصلاحات را نداشتند، آنچه از بیانیه اصلاح‌طلبان به صورت مشخص فهم می‌شود بازی در زمینی است که خودشان خواهان هستند و با توجه به رویکرد انتخاباتی حاکمان از سال ۱۳۹۸ تا به امروز اندکی بعید به نظر می‌رسد که تغییری خاص را در سیاست‌ها شاهد باشیم.

همدلی در ادامه با بیان اینکه شاید بهتر آن بود که جریان اصلاحات در هنگامه ثبت‌نام کاندیدا اعلام موضع نمی‌کرد و انتشار این خواسته‌ها را ابتدا در داخل اهالی صاحب قدرت بیان می‌کرد و بعد از حاصل نشدن نتیجه، راهی دیگر را پیشه می‌کرد، نوشته است: فایده این رفتار از دو حالت خارج نبود، یکی اینکه جریان اصلاحات فرصت چانه‌زنی در داخل نهاد قدرت قانونی را بدون دامن زدن به جو رسانه‌ای بهتر می‌داشت و دوم اینکه در صورت رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر توانایی حمایت از چهره‌ای میانه‌روتر را همچنان داشت.

این روزنامه ما در خاتمه تاکید می کند، به نظر می‌رسد تا اینجا کار جریان اصلاحات با انتشار دو بیانیه، خودش را از هر دو گزینه محروم کرده است و به عبارتی و در صورت رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر میدان سیاست‌ورزی را محدودتر از روزهای گذشته کرده است.

بررسی این مطالب نشان می‌دهد که بدنه جریان اصلاحات و احزاب این جریان رویه جبهه اصلاحات و شخص سیدمحمد خاتمی را واقع گرایانه و مبتنی بر کنشگری و سیاست ورزی مبتنی بر عرصه عینی ندانسته و از سوی دیگر بر این باورند که میل به رادیکالیسم در راس جریان اصلاحات به معنای ماندن در توهم ایده تحریم می‌باشد.

بدنه جریان اصلاحات بر این باورند که در شرایط کنونی با توجه به نتایج نظرسنجی ها مبنی بر افزایش مشارکت، تحلیل و تخمین های اشتباه رادیکال های جریان اصلاحات آشکار شده اما گویا راس جریان اصلاحات بنای بر واقع بینی ندارد.